Hvilken type plast brukes i Pågens brødposer?

Pågen bruker to ulike materialer i brødposene. Noen brød er pakket i poser av plasten polypropylen. Andre brød er pakket i poser av polyeten. Begge posematerialene brytes ned til karbondioksid og vann ved forbrenning.