Vårt sosiale ansvar

Vi baker med kjærlighet. Den er med oss når vi velger råvarer, når vi baker og når vi transporterer brødene våre til butikken. Vi gjør det av omtanke for forbrukerne våre, medarbeiderne våre og verden omkring oss. Her kan du lese mer om det sosiale ansvaret vårt.

Det vi baker, spiser barna våre

Det skrev en gang en av bakerne våre på en lapp som ble satt opp i bakeriet vårt. Uttrykket gir en god beskrivelse av hva det betyr for oss hos Pågen å bake med kjærlighet.

Våre brød skal ikke bare smake godt, de skal også holde høy kvalitet. Vi måler, lukter og smaker på våre brød, gifler, muffins og skorper for å sørge for at de lever opp til de høye kravene våre. Brødene skal smake akkurat like godt og holde samme kvalitet fire dager etter at de er bakt, som når de er nybakt.

Vi vil også at noen utenforstående vurderer arbeidet vårt. Derfor sertifiseres bakeriene våre hvert år, i samsvar med BRC Global Standards. På den måten får vi et bevis på at vi holder en svært høy matvaresikkerhet.

Kort transport

I vår streben etter å være klimasmarte arbeider vi fortløpende med å bruke naturens ressurser så skånsomt som mulig. Vi har en effektiv distribusjon av brød som er organisert slik at vi kjører færrest mulig mil med bilene våre. I takt med at de gamle lastebilene våre har gjort sitt, bytter vi dem ut med mer drivstoffgjerrige biler.

Lokaldyrket

Våre kverner i Lilla Harrie og i Göteborg ligger bare noen mil fra eller i umiddelbar tilknytning til bakeriene. Kornet vårt blir dyrket innenfor en radius på ca. 15 mil fra kvernene, og dette gir til kortere transportvei, lavere karbondioksidutslipp og bedre luft.

Energieffektivt

For å redusere klimapåvirkningen og bake enda mer energieffektivt bygger vi nå om de to bakeriene våre. Det er et energisparingsprosjekt som vil redusere bakerienes samlede karbondioksidutslipp med minst 15 % per år.

Energiparingsprosjektet omfatter flere ulike tiltak, som å gjenvinne energien fra hele bakeriprosessen – ovner, kompressorer, kjølemaskiner og fraluftsventilasjon, og bytte ut belysning, ventiler, pumper og annet utstyr til mer energieffektive alternativer og mer miljøvennlige systemer.

Innen 2016 har vi ambisjoner om å redusere energiforbruket per bakt brød med minst 15 %, som tilsvarer 3000 tonn karbondioksidekvivalenter per år. Energisparingen tilsvarer oppvarming av ca. 1000 eneboliger i løpet av ett år.

Redusert svinn

Matsvinnet har blitt en av vår tids store miljøtrusler, og siden brød er en såpass viktig basisvare i enhver husholdning, er dette noe vi hos Pågen må forholde oss til. Hos Pågen kaster vi ikke brød, vi tar hånd om det på andre måter.

Vi arbeider fortløpende for å redusere det overskuddet som oppstår, først og fremst i form av returer fra butikkene. Overskuddet lager vi ny gjær av, eller vi gjenvinner det som dyrefôr. Cirka åtte svenske gårder fôrer grisene sine med brødene våre.

Ferskt lengre

En av årsakene til at fullt spiselig brød kastes i husholdningene, er at det mangler kunnskap om hvor lenge brødet faktisk holder seg ferskt. Takket være nøye utvalgte råvarer, renere bakerier og mer effektiv pakking holder Pågens brød seg ferskere lengre og trenger derfor ikke kastes like ofte.
5 tips for å ta vare på tørt brød

Brød er et av de vanligste næringsmidlene som havner i søppeldunken – ofte unødvendig. Dette kan du selv gjøre for å unngå å kaste brød.

  • Lag strøkavring
  • Bruk i matlaging, for eksempel til arme riddere
  • Rist brødet
  • Mat fuglene
  • Lag skorper av det

Mangfoldsbakeriet

Man kan si at Pågen er et mangfoldsbakeri. Vi bidrar til at Sverige har verdens kanskje mest varierte brødhylle, og medarbeiderne våre har variert bakgrunn fra mange ulike steder.

Hos Pågen baker vi med kjærlighet. Det har vi gjort siden vi var en liten familiebedrift i 1878, og i dag er vi en familie på 1400 medarbeidere fra mange ulike land. Så vi baker rett og slett med kjærlighet fra hele verden.
Vi respekterer og ivaretar alle medarbeideres ulike bakgrunn, erfaringer, kompetanse og kunnskaper. Vi er sikre på at vi kan gjøre bedre forretninger ved å dra nytte av mangfold. Gode ideer er ofte et resultat av at mennesker med ulike perspektiver samarbeider.

Våre brød skal ikke bare smake godt, de skal også holde høy kvalitet
Hos Pågen kaster vi ikke brød, vi tar hånd om det på andre måter