Retningslinjer for personvern

Hos Pågen beskytter vi personvernet til mennesker vi er i kontakt med i forskjellige sammenhenger og vi streber alltid etter at folk skal føle seg trygge når de oppgir personopplysninger til oss.

Det skal alltid være klart hvorfor vi samler inn visse personopplysninger. Vi behandler personopplysninger i samsvar med juridiske standarder for dette området. Vi følger alltid den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) når vi behandler personopplysninger. Les mer om den her.

Vi samler ikke inn flere opplysninger enn vi trenger, og vi lagrer ikke opplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet. Vi garanterer at prosessene og systemene våre håndterer opplysningene vi samler inn på en sikker og korrekt måte.

Flere opplysninger om hvordan vi behandler personopplysninger, samt hvilke forpliktelser Pågen har når vi kommer i kontakt med personopplysninger, er beskrevet nedenfor.

Personopplysninger
I henhold til GDPR er personopplysninger informasjon som kan være relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Behandling av personopplysninger
Behandling» er et omfattende konsept og defineres nærmere i GDPR. Begrepet er en samlebetegnelse for alle tiltak knyttet til personopplysninger. Noen eksempler er tilegnelse, lagring, håndtering, overføring, behandling, justering, tilgang, sletting og innsamling av personopplysninger.

Dine rettigheter

Du kan føle deg trygg på at dine grunnleggende rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger blir oppfylt når du er i kontakt med Pågen. Du har rett til følgende:

Rett til innsyn

 • Du har rett til å få informasjon om når, hvor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet. Dessuten har du rett til å bli informert om formålet med bruken og hvilken type personopplysninger det gjelder.

Rett til retting

 • Du har alltid rett til å kontakte oss og be om å få feil og ufullstendige opplysninger korrigert.

Rett til sletting

 • Du har også rett til å kontakte oss for å få dine personopplysninger slettet.

Rett til begrensning

 • I noen tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger skal begrenses. En begrensning betyr at opplysningene er merket slik at de bare kan behandles for visse begrensede formål i fremtiden.

Rett til å protestere

Hvorfor og i hvilke sammenhenger behandler Pågen personopplysninger?

Følgende behandling av personopplysninger kan skje når du besøker nettstedet vårt:

Kontakt
Hvis du har spørsmål, kan du alltid ta kontakt med oss. Uansett hvordan du har valgt å kontakte oss, kan du alltid være sikker på at dine personopplysninger blir behandlet som beskrevet i den generelle databeskyttelsesforordningen.

Våre rutiner varierer avhengig av hvordan du kontakter oss. Imidlertid vil ingenting bli lagret lenger enn hva som er nødvendig for å svare på spørsmålene dine. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har flere spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Klager
Ved klager må Pågen samle inn visse personopplysninger for å behandle saken og holde kontakten med personen som har klaget.

Personopplysninger som vi samler inn er:

 • Navn og etternavn:
 • Adresse og postnummer
 • E-postadresse og/eller telefonnummer om nødvendig.
 • Omstendigheter knyttet til kjøpet av produktet
 • Bankopplysninger (om nødvendig)
 • Personnummer (om nødvendig)

Vi vil slette alle personopplysninger som er registrert i forbindelse med henvendelsen tjuefire måneder etter at saken er avsluttet. Ingen opplysninger lagres lenger enn det som kreves for å håndtere klagen.

Det juridiske grunnlaget for ovennevnte behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse i å gjennomføre og håndtere klagen din på en korrekt og effektiv måte, samt ditt gitte samtykke.

Konkurranser
Ved å akseptere vilkårene i en konkurranse, samtykker du i at personopplysningene du oppgir når du sender inn bidrag vil bli behandlet for å administrere konkurransen.

Når vi offentliggjør vinnere av konkurransen, vil personopplysninger som navn, etternavn og poststed bli publisert på www.pagen.no/kampanjer/

Personopplysninger som vi samler inn er:

 • Navn og etternavn:
 • Adresse
 • E-postadresse og telefonnummer.
 • Ditt konkurransebidrag

Vi vil slette alt materiale som inneholder personopplysninger om lag én måned etter at konkurransen er slutt, og vi ikke lenger trenger personopplysningene for å administrere konkurransen.

Det juridiske grunnlaget for ovennevnte behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse i å gjennomføre og håndtere konkurransen og ditt samtykke.

Rekruttering
Vi har dessverre ikke muligheten til å motta jobbsøknader via vår internasjonale hjemmeside. Derfor ber vi deg søke ledige stillinger som er lagt ut på våre lokale hjemmesider. Noen personopplysninger vil være nødvendige for å vurdere søknaden din når du søker jobb hos Pågen. Vi vil innhente ditt samtykke når du sender inn en søknad.

Personopplysninger som vi samler inn er:

 • Navn og etternavn:
 • E-postadresse og telefonnummer.
 • Fødselsår eller personnummer
 • Adresse, postnummer og by
 • Opplysninger i CV-en din
 • Opplysninger i ditt personlige brev

Ovennevnte personopplysninger behandles i løpet av søknadsperioden og vil bli slettet 24 måneder etter at stillingen er besatt.

Det juridiske grunnlaget for ovennevnte behandling av personopplysninger er ditt samtykke som etterspørres når du søker og vår berettigede interesse for å fylle stillingen.

Når du besøker hjemmesiden vår
Visse opplysninger om deg blir registrert når du besøker nettstedet vårt. Dette er for at vi skal kunne skape en best mulig opplevelse for deg.

Personopplysninger som vi samler inn er:

 • Dato for besøket
 • Tidspunkt for besøket
 • Hvilken del av hjemmesiden du besøker

Disse statistiske opplysningene slettes i henhold til standardprosedyrer, høyst innen tre måneder. Pågen anonymiserer IP-adresser.

Det juridiske grunnlaget for ovennevnte behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse i å gi kundene våre en best mulig opplevelse når de besøker hjemmesiden.

Vil Pågen dele dine personlige opplysninger med andre?

Pågen selger eller videresender aldri personopplysninger til andre.

Pågen har imidlertid valgt å outsource visse tjenester til eksterne parter som behandler personopplysninger på Pågens vegne. I disse tilfellene finnes det en avtale om behandling med parten som sikrer at personopplysninger blir korrekt håndtert og i samsvar med gjeldende regler.

Hvis Pågen har valgt å la tredjepart behandle personopplysninger på vegne av Pågen, vil dette alltid skje i EU.

Eier- og personopplysningsansvar

Ansvarlig for personopplysninger samlet inn via dette nettstedet eller andre kanaler i Pågens virksomhet er:

Pågen AB, Box 8143, SE-200 41 Malmö, Sweden. Org.nr. 556078-6708

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om Pågens behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss:

Pågen AB, Box 8143, SE-200 41 Malmö, Sweden

Tlf. +46 (0) 40-32 36 00

E-post personuppgifter@pagen.se