Hva betyr E-nummer?

Noen ingredienser, nemlig tilsetningsstoffer, har et identitetsnummer, såkalt E-nummer. "E" betyr at EU (Den europeiske unionen) har godkjent tilsetningsstoffet. Nummeret er et identifikasjonsnummer som EU har utferdiget, og som er spesifikt for det aktuelle tilsetningsstoffet. Hvert tilsetningsstoff som brukes i næringsmidler, må være godkjent av Mattilsynet. Bare tilsetningsstoffer som er av verdi for deg som forbruker, eller som er nødvendige for håndteringen av næringsmidlet, blir godkjent. Eksempler på E-nummer er E450 og E500, som er to ulike sorter bakepulver. Se også E-nummerkodenøkkelen på Mattilsynets hjemmeside.