Hva er enzymer?

Enzymer er en slags protein som finnes i planter og dyr, og som setter i gang prosesser uten at de selv forbrukes. Kornkjernen inneholder flere enzymer som er aktive når kjernen gror. Ved brødbaking brukes en sort enzymer som kalles amylaser. Under bakeprosessen bidrar de til at brødet blir saftigere og får bedre volum.