Kan brød fryses?

Det går helt fint å fryse brød. Sørg for å legge dem i en godt lukket plastpose av god kvalitet. Det går fint å fryse brødet i Pågens plastposer.