Hvor lang holdbarhet har Pågens produkter?

Holdbarheten på et næringsmiddel avhenger av hvordan det oppbevares, hva slags emballasje som er brukt og temperaturen det oppbevares ved. Holdbarheten vises på emballasjen ved at vi oppgir bakedag og best før-dato. I originalemballasje og lagret i romtemperatur holder produktene våre seg minst til best før-datoen.