Hvordan skal jeg kildesortere emballasjen?

På emballasjen finner du informasjon om hvordan den skal sorteres.