Bruker Pågen palmeolje i noen produkter?

Miljømessige og sosiale konsekvenser av storskala palmeoljeproduksjon har dukket opp som et stort problem for næringsmiddelindustrien og den økende etterspørselen etter palmeolje har gått på bekostning av verdifull regnskog. Dette ønsker ikke vi hos Pågen å medvirke til.

Vi følger WWFs anbefalinger om å ikke boikotte palmeolje, ettersom den bidrar til inntekter for mange og er en ressursmessig avling om den dyrkes på rett måte. Vi er medlem av WWFs initiativ RSPO(Roundtable for sustainable palm oil) som skal fremme en bærekrafig produksjon av palmeolje og vi har under 2016 gått over til å anvende bare sertifisert palmeolje fra bærekraftig plantasjer, såkalt CSPO.

Produktene Pågen Skorpor og Pågen Gifflar inneholder en blanding av palmeolje og rapsolje. Dette merket for sertifisert, holdbar og segregert palmeolje finner du på forpakningene.